Hướng dẫn

Màn hình hệ thống

Chỉnh sửa khu vực màn hình hệ thống

Khu vực này bao gồm các màn hình:

 • - Chi tiết bài viết: giao diện chi tiết bài viết mà bạn đọc sẽ đọc nội dung.

 • - Đăng nhập: cài đặt giao diện đăng nhập dành cho bạn đọc.

 • - Màn hình hệ thống: Khi bạn đọc khởi động ứng dụng sẽ xuất hiện hình nền đã được thiết lập tại mục này.

alt-text

1. Chỉnh sửa màn hình chi tiết bài viết.

Bạn có thể chỉnh sửa màn hình này tại khu vực cài đặt hoặc thêm tiện ích. Các chức năng tuỳ chỉnh bao gồm:

- Thay đổi bố cục nội dung.

- Tuỳ chỉnh màu sắc.

- Ẩn/ hiện các trường dữ liệu.

- Chỉnh sửa quảng cáo.

Tham khảo thêm hướng dẫn“Thêm/ Xoá/ Ẩn/ Hiện tiện ích”.

Tham khảo thêm hướng dẫn “Chỉnh sửa màn hình”để thực hiện tương tự.

alt-text

2. Chỉnh sửa giao diện đăng nhập.

Bạn có thể chỉnh sửa màn hình này tại khu vực cài đặt bên phải giao diện. Các chức năng tuỳ chỉnh bao gồm:

 • - Thay đổi bố cục.

 • - Thay đổi hình nền.

 • - Thay đổi logo.

 • - Chọn nguồn tài khoản đăng nhập.

 • - Cho phép bạn đọc không cần đăng nhập hoặc ngược lại.

alt-text

3. Chỉnh sửa màn hình khởi động.

Bạn có thể chỉnh sửa màn hình này tại khu vực cài đặt bên phải giao diện. Các chức năng tuỳ chỉnh bao gồm:

 • - Tải lên hình ảnh.

 • - Thay đổi màu nền.

 • - Nền: toàn màn hình hay nguyên bản.

alt-text